> KATALOG

  > TEHNIČKI PODACI

...........................................................................

 

Cijena: 9.599 KM

Cijena sa popustom za gotovinu: 9.310 KM