> KATALOG

  > TEHNIČKI PODACI

...........................................................................

 

Cijena: 9.295 KM

Cijena sa popustom za gotovinu: 9.016 KM