> KATALOG

  > TEHNIČKI PODACI

...........................................................................

 

Cijena: 9.194 KM

Cijena sa popustom za gotovinu: 8.918 KM