> KATALOG

  > TEHNIČKI PODACI

...........................................................................


Cijena: 9.093 KM

Cijena sa popustom za gotovinu: 8.820 KM