> KATALOG

  > TEHNIČKI PODACI

...........................................................................

 

Cijena: 10.104 KM

Cijena sa popustom za gotovinu: 9.800 KM