> KATALOG

  > TEHNIČKI PODACI

...........................................................................

Cijena: 7.275 KM

Cijena sa popustom za gotovinu: 7.056 KM