> KATALOG  

> TEHNIČKI PODACI

...........................................................................

Cijena: 12.125 KM

Cijena sa popustom za gotovinu: 11.760 KM