> KATALOG

  > TEHNIČKI PODACI

...........................................................................

Cijena: 11.912 KM

Cijena sa popustom za gotovinu: 10.584 KM